Zuzanna Ochońska

Studentka IV roku prawa na WPiA UJ, członek Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ. Uczestniczka seminarium w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Interesuje się zagadnieniem zobowiązań prawnoautorskich, problematyką dóbr osobistych prawa powszechnego i autorskiego oraz ich dysponowaniem, a także prawem karnym i relacjami zachodzącymi między uczestnikami postępowania karnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.