Bestseller

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Kompendium wiedzy o egzaminie oraz wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego. Opracowanie zawiera praktyczny komentarz do przepisów ustawy, wzory dokumentów oraz przykładowe teksty egzaminacyjne w ośmiu językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, czeskim, ukraińskim i arabskim... więcej ›

Opis książki

Kompendium wiedzy o egzaminie oraz wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego.

Opracowanie stanowi efektywną pomoc naukową dla osób przygotowujących się do tego egzaminu.

Książka uwzględnia szereg zmian wprowadzonych do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz rozporządzeń wykonawczych.

Trzecie wydanie zawiera:

 • praktyczny i zaktualizowany komentarz do przepisów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,
 • przykładowe teksty egzaminacyjne jakie mogą pojawić się w trakcie egzaminów na tłumacza przysięgłego. Teksty są przygotowane w ośmiu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, a w tym po raz pierwszy w językach czeskim, ukraińskim i arabskim, 
 • wzory pism do Ministerstwa Sprawiedliwości, które składane są przez zainteresowanych podczas procedury uzyskiwania uprawnień tłumacza przysięgłego.

Publikacja to najbardziej aktualne opracowanie tematyki tłumaczy przysięgłych, przeznaczone dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, już praktykujących tłumaczy, a także prawników i urzędników współpracujących z tłumaczami przysięgłymi.

Spis treści

Wprowadzenie

I. Komentarz

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy

Rozdział 2. Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

 • Art. 2. Wymagania
 • Art. 3. Państwowa Komisja Egzaminacyjna
 • Art. 4. Egzamin
 • Art. 5. Nabycie uprawnień
 • Art. 6. Lista tłumaczy przysięgłych, wpis
 • Art. 7. Ślubowanie
 • Art. 8. Treść wpisu
 • Art. 9. uchylony
 • Art. 10. Udostępnienie listy
 • Art. 11. Zawieszenie tłumacza
 • Art. 12. Skreślenie tłumacza z listy

Rozdział 3. Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

 • Art. 13. Zakres uprawnień
 • Art. 14. Zakres obowiązków
 • Art. 15. Odmowa
 • Art. 16. Wynagrodzenie
 • Art. 17. Repertorium
 • Art. 18. Poświadczenia
 • Art. 19. Wzór podpisu; pieczęć
 • Art. 20. Kontrola

Rozdział 4. Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych

 • Art. 21. Zakres odpowiedzialności; kary
 • Art. 22. Przedawnienie
 • Art. 23. Zatarcie kary
 • Art. 24. Postępowanie
 • Art. 25. Orzeczenie Komisji
 • Art. 26. Odwołanie
 • Art. 27. Odpis
 • Art. 28. Odpowiednie zastosowanie przepisów
 • Art. 29. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej

Rozdział 4a. Przetwarzanie danych osobowych

 • Art. 29a. Tajemnica zawodowa
 • Art. 29b. Żądanie ujawnienia informacji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Art. 29b. Okres przechowywania

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 30.
 • Art. 31.
 • Art. 32.
 • Art. 33. Dotychczasowe uprawnienia
 • Art. 34. Powołanie Komisji
 • Art. 35. Wejście w życie

II. Teksty

1. Teksty polskie

 • 1.1. Postanowienie o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego ds. architektury i budownictwa
 • 1.2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • 1.3. Odpowiedź na pozew
 • 1.4. Pouczenie o odwołaniu od decyzji
 • 1.5. Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach
 • 1.6. Ulotka informacyjna
 • 1.7. Zaświadczenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
 • 1.8. Podstawowe obowiązki podejrzanego w procesie karnym
 • 1.9. Akt poświadczenia dziedziczenia
 • 1.10. Informacja dotycząca poświadczania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą
 • 1.11. Doręczenie pozwu wraz z pouczeniem o złożeniu odpowiedzi na pozew
 • 1.12. Fragment raportu Europejskiego Banku Centralnego na temat niezależności instytucjonalnej krajowych banków centralnych
 • 1.13. Fragment uzasadnienia wyroku w sprawie karnej

2. Teksty angielskie

 • 2.1. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • 2.2. Umowa sprzedaży samochodu
 • 2.3. Wyrok sądu amerykańskiego
 • 2.4. Wyrok sądu kanadyjskiego
 • 2.5. Wyrok sądu brytyjskiego
 • 2.6. Wyrok rozwodowy
 • 2.7. Pozew rozwodowy
 • 2.8. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie podatkowej
 • 2.9. Akt urodzenia
 • 2.10. Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • 2.11. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
 • 2.12. Wyrok Europejskiego Trybunału sprawiedliwości (wielka izba)
 • 2.13. Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa
 • 2.14. Wyrok rozwiązujący małżeństwo
 • 2.15. Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
 • 2.16. Artykuł prasowy (1)
 • 2.17. Artykuł prasowy (2)
 • 2.18. Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (1)
 • 2.19. Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (2)
 • 2.20. Wyrok Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa

3. Teksty niemieckie

 • 3.1. Wyrok rozwodowy
 • 3.2. Wyrok w sprawie karnej
 • 3.3. Ugoda w sądzie pracy
 • 3.4. Decyzja administracyjna (Austria)
 • 3.5. Pełnomocnictwo
 • 3.6. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • 3.7. Umowa sprzedaży samochodu
 • 3.8. Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • 3.9. Opinia biegłego rewidenta z badania ksiąg rachunkowych spółki
 • 3.10. Skrócone odpisy aktu urodzenia i aktu zgonu
 • 3.11. Sprawozdanie końcowe Komisariatu Policji w Hanowerze
 • 3.12. Odrzucenie spadku
 • 3.13. Porozumienie o zachowaniu tajemnicy
 • 3.14. Korespondencja firmowa w sprawie zamówienia
 • 3.15. Opis stanowiska pracy
 • 3.16. Pełnomocnictwo zabezpieczające
 • 3.17. Postanowienie sądu ds. upadłości
 • 3.18. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
 • 3.19. Umowa sprzedaży aktywów majątkowych
 • 3.20. Odpowiedź na pozew

4. Teksty francuskie

 • 4.1. Wyrok 1
 • 4.2. Wyrok 2
 • 4.3. Wyrok 3
 • 4.4. Wyrok sądu pracy
 • 4.5. Pozew o rozwód
 • 4.6. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • 4.7. Umowa sprzedaży samochodu
 • 4.8. Protokół ze zgromadzenia zwyczajnego spółki
 • 4.9. Sprawozdanie finansowe spółki
 • 4.10. Skrócone odpisy aktu urodzenia i aktu zgonu

5. Teksty rosyjskie

 • 5.1. Kary umowne przewidziane w umowie dostawy
 • 5.2. Pełnomocnictwo
 • 5.3. Umowa sprzedaży samochodu
 • 5.4. Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5.5. Odpis aktu urodzenia i aktu zawarcia małżeństwa
 • 5.6. Protokół przesłuchania pokrzywdzonego
 • 5.7. Pouczenie podejrzanego
 • 5.8. Akt oskarżenia
 • 5.9. Pozew o rozwód
 • 5.10. Wyrok w sprawie cywilnej
 • 5.11. Przedmiot umowy ubezpieczenia mienia
 • 5.12. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (fragment)
 • 5.13. Umowa o wykonanie robót budowlano-wykończeniowych
 • 5.14. Fragment umowy majątkowej małżeńskiej dotyczący jej przedmiotu
 • 5.15. Fragment umowy majątkowej małżeńskiej dotyczący praw i obowiązków małżonków
 • 5.16. Postanowienie o pobraniu próbek pisma ręcznego i podpisów do badań porównawczych
 • 5.17. Protokół pobrania próbek pisma ręcznego i podpisów do badań porównawczych
 • 5.18. Doręczanie dokumentów sądowych zgodnie z praktyką rosyjskich sądów
 • 5.19. Procedura wykonywania orzeczeń rosyjskich sądów na terytorium Polski
 • 5. 20. Dziedziczenie ustawowe (na potrzeby tłumaczenia a vista)
 • 5.21. Manifest „Nowoj Gaziety" (na potrzeby tłumaczenia a vista)

6. Teksty ukraińskie

 • 6.1. Zmiana przepisów dotyczących wydawania zezwoleń: na pracę, na pobyt czasowy
 • 6.2. Zmiana przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę
 • 6.3. Відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння
 • 6.4. Про спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцями

7. Teksty czeskie

 • 7.1. Fragment wyroku Sądu Apelacyjnego
 • 7.2. Postanowienie sądu – ogłoszenie upadłości
 • 7.3. Komentarz do rocznicy prywatyzacji
 • 7.4. Świadectwo
 • 7.5. Przemówienie Prezydenta Republiki Czeskiej
 • 7.6. Kara porządkowa Urzędu Celnego

8. Teksty hiszpańskie

 • 8.1. Umowa o pracę (formularz)
 • 8.2. Wyrok w sprawie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę
 • 8.3. Orzeczenie o niezdolności do pracy
 • 8.4. Wezwanie do stawiennictwa
 • 8.5. Pismo sądowe
 • 8.6. Postanowienie sądowe
 • 8.7. Wniosek
 • 8.8. Akt małżeństwa
 • 8.9. Pozew o rozwód
 • 8.10. Porozumienie o rozwodzie bez orzekania o winie
 • 8.11. Umowa sprzedaży pojazdu używanego
 • 8.12. Karta techniczna pojazdu
 • 8.13. Statut spółki
 • 8.14. Pełnomocnictwo
 • 8.15. Zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu i o stanie cywilnym (dokument dwujęzyczny)

9. Teksty arabskie

 • 9.1. Decyzja o wprowadzeniu lockdownu
 • 9.2. Notarialny akt sprzedaży udziałów w nieruchomości
 • 9.3. Zaproszenie na posiedzenie rady gminy
 • 9.4. Decyzja Ministra Obrony Narodowej
 • 9.5. Orzeczenie lekarskie na okoliczność wydania prawa jazdy

III. Załączniki

 • Załącznik 1. Dane kontaktowe dla osób chcących przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego
 • Załącznik 2. Dokumenty wymagane do zaprzysiężenia (po zdaniu egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego)
 • Załącznik 3. Wzory wniosków składanych do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących zawodu tłumacza przysięgłego
 • I. Wzór podpisu i odcisk pieczęci
 • II. Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego
 • III. Wniosek o dokonanie zmian danych osobowych tłumacza przysięgłego
 • IV. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego
 • V. Dane osobowe potrzebne do dokonania wpisu na listę tłumaczy przysięgłych
 • VI. Wniosek o skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych
 • VII. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • VIII. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych
 • IX. Wniosek o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych
 • X. Wniosek o zawieszenie w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego
 • XI. Wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności/odbycie stażu adaptacyjnego

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Tłumacz Przysięgły
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 3
 • Liczba stron: 252
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8235-940-4
 • EAN: 9788382359404
 • Kod serwisu: 00925800

Kategorie