Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Akta osobowe. Prowadzenie. Dokumenty. Ochrona danych + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 152,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 143,20 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik omawiający prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z najnowszymi zmianami. Przedstawiono najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i omówiono sposoby ich naprawiania. Całość uzupełniają liczne przykłady, orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów do pobrania. ... więcej ›

Opis książki

Książka to praktyczny poradnik, który szczegółowo przedstawia, jak prowadzić akta osobowe oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z prawem, tak by ustrzec się błędów na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Publikacja uwzględnia duże zmiany w prawie pracy, które miały miejsce w 2023 r., i ich wpływ na prowadzenie akt osobowych, wynikające z:

 • ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), która wprowadziła do Kodeksu pracy pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników,
 • ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która wprowadziła do Kodeksu pracy przepisy mające na celu równoważenie życia zawodowego z prywatnym pracowników (tzw. work-life balance).

Ponadto książka uwzględnia nowelizacje rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, a także planowaną nowelizację rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

W książce omówiono wszystkie działania, które umożliwiają zgodne z prawem wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W szczególności wskazano:

 • w którym momencie dokumentacja pracownicza powinna zostać utworzona,
 • jak technicznie wygląda wzorcowa teczka akt oraz pozostała indywidualna dokumentacja pracownicza,
 • jak numerować dokumenty i zachować chronologię,
 • jakich dokumentów nie można składać do akt w oryginale,
 • w jakich warunkach przechowywać akta osobowe w zależności od ich postaci (papierowa, elektroniczna),
 • jaka jest procedura dygitalizacji akt,
 • jak długo należy archiwizować akta osobowe,
 • kogo i jak należy poinformować o okresie przechowywania akt po ustaniu stosunku pracy,
 • jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i jak je naprawiać.

Ponadto w publikacji zawarty został szczegółowy opis dokumentów składanych w aktach, w których najczęściej pojawiają się błędy, w związku z czym podlegają one kontroli w pierwszej kolejności. W szczególności, punkt po punkcie, omówione zostały elementy treści świadectwa pracy, umowy o pracę, informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, porozumienia rozwiązującego umowę, wypowiedzenia umowy, oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich, skierowania na badania lekarskie w zakresie zdolności do pracy oraz wielu innych. Przedstawiono też wzory tych dokumentów w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone nowelizacjami Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. oraz z 9.3.2023 r. Całość uzupełnia opis obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji pracowniczej.

Walor kompleksowego opracowania tematu akt osobowych dopełnia przedstawienie w książce opisów sytuacji nietypowych w postępowaniu z teczkami pracowników, takimi jak np.: przekazanie akt pracownika pracodawcy przejmującego część zakładu pracy, zaginięcie teczki osobowej, postępowanie w związku z likwidacją lub upadłością pracodawcy czy tworzenie i odbieranie dokumentów w języku obcym.

Problematyka akt osobowych zilustrowana została dużą liczbą przykładów, które są odpowiedziami na rzeczywiste pytania zgłaszane przez pracowników działów kadr. W książce uwzględniono ponadto aktualne orzecznictwo sądowe oraz stanowiska organów państwa nadzorujących przestrzeganie prawa.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jakie nowe dokumenty powinny być umieszczane w aktach osobowych po 26.4.2023 r.?
 • Jakie zmiany wprowadziły do akt osobowych nowelizacje Kodeksu pracy związane z badaniem trzeźwości pracowników, pracą zdalną oraz równoważeniem życia zawodowego i rodzinnego?
 • Co należy zrobić ze starą dokumentacją badań trzeźwości pracowników?
 • Jaki jest wzór świadectwa pracy po 26.4.2023 r.?
 • Jakie elementy powinna zawierać nowa informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Co się zmieniło w treści umowy o pracę na okres próbny?
 • Kiedy powstaje i na czym polega obowiązek tworzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?
 • Jak długo trzeba przechowywać dokumentację pracowniczą?
 • Czy można prowadzić część dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej, a część w wersji elektronicznej?
 • Jakie techniczne parametry powinna spełniać teczka papierowa oraz e-teczka akt personalnych?
 • Jak krok po kroku postępować z nowym dokumentem złożonym przez pracownika?
 • Jakie obowiązki ma pracownik administrujący aktami osobowymi w zakresie ochrony danych osobowych?
 • Komu i w jakim trybie pracodawca ma obowiązek udostępnić akta osobowe pracownika?
 • Czy dopuszczalne jest umieszczanie w aktach osobowych pracownika np. kserokopii dowodu osobistego, notatki służbowej oceniającej jakość pracy, CV ze zdjęciem, kserokopii aktu małżeństwa lub urodzenia dziecka albo korespondencji z komornikiem?

Publikacja pozwala sprawdzić, czy przyjęte i funkcjonujące w zakładzie procedury postępowania z dokumentacją osobową nie naruszają przepisów i zasad prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na aspekt ochrony danych osobowych, które zawarte są w każdym dokumencie składanym do tych akt.

W publikacji czytelnik znajdzie również odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy na żądanie pracownika trzeba mu skserować całą teczkę osobową?
 • Czy dokumenty składane do akt należy potwierdzać za zgodność z oryginałem?
 • Czy z akt należy usuwać dokumenty, które straciły już swoją przydatność?
 • Czy pracodawca będący osobą fizyczną może przechowywać akta osobowe po zlikwidowaniu działalności?
 • Jakie treści przechowywane są w częściach D i E akt osobowych?
 • Czy przyjmując pracownika po kilku latach przerwy, można wykorzystać starą teczkę osobową?
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność za akta po powierzeniu ich prowadzenia przez firmę zewnętrzną?
 • Czy kopię świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia sporządzonego w języku obcym trzeba przed złożeniem do akt przetłumaczyć?
 • Czy od każdego pracownika można wymagać udostępnienia zdjęcia do celów służbowych?
 • Kiedy pracodawca może wykorzystać orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy uzyskane przez pracownika w poprzednim zatrudnieniu?
 • Czy pracodawca ma obowiązek sporządzenia i złożenia do akt osobowych tzw. obiegówki?

W książce znajdują się m.in. wzory dokumentów:

 • informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej po rozwiązaniu umowy o pracę,
 • skierowanie na badanie profilaktyczne,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o udostępnieniu wizerunku do celów służbowych,
 • karta obiegowa w związku z zakończeniem zatrudnienia,
 • umowa o pracę na okres próbny,
 • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia w wersjach: opisowej oraz wskazania odpowiednich przepisów,
 • porozumienie stron rozwiązujące umowę,
 • świadectwo pracy,
 • opinia o pracy pracownika,
 • spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Obowiązek tworzenia dokumentacji pracowniczej

 • 1. Zakres podmiotowy
  • 1.1. Pracodawca
  • 1.2. Osoba reprezentująca pracodawcę w sprawach pracowniczych
  • 1.3. Pracownik
  • 1.4. Umowy cywilnoprawne
 • 2. Zakres przedmiotowy
  • 2.1. Pisma umieszczane w dokumentacji pracowniczej
  • 2.2. Dokumenty kandydata do pracy
  • 2.3. Dokumenty z okresu zatrudnienia pracownika
  • 2.4. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
  • 2.5. Dokumenty związane z ponoszeniem odpowiedzialności przez pracownika
  • 2.6. Dokumenty związane z kontrolą trzeźwości lub kontrolą antynarkotykową

Rozdział II. Dokumentacja pracownicza a akta osobowe

Rozdział III. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

 • 1. Termin założenia dokumentacji pracowniczej
 • 2. Sposób prowadzenia akt osobowych
 • 3. Wymogi techniczne dla teczki osobowej w formie papierowej
 • 4. Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej
 • 5. Zmiana postaci prowadzonej dokumentacji pracowniczej
 • 6. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Rozdział IV. Warunki, miejsce i okres przechowywania dokumentacji

 • 1. Miejsce i warunki przechowywania akt osobowych w formie papierowej
 • 2. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji elektronicznej
 • 3. Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • 4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • 4.1. Kodeksowe wydłużenie 10-letniego okresu przechowywania
  • 4.2. Pięćdziesięcioletni okres przechowywania
  • 4.3. Upadłość lub likwidacja pracodawcy
  • 4.4. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji dla pracowników zatrudnionych od 1.1.1999 r. do 31.12.2018 r.
 • 5. Informacja o możliwości odebrania archiwalnej dokumentacji pracowniczej przez byłego pracownika
 • 6. Odbiór archiwalnej dokumentacji po upływie okresu jej przechowywania
 • 7. Niszczenie nieodebranej dokumentacji po upływie okresu obowiązkowego jej przechowywania
 • 8. Przechowywanie akt osobowych w firmie zewnętrznej (outsourcing)
 • 9. Przechowywanie akt osobowych w systemie udostępnionym przez ministra właściwego ds. pracy

Rozdział V. Ochrona danych osobowych

 • 1. Dane kandydatów i pracowników, które pracodawca może przetwarzać
 • 2. Upoważnienie w zakresie dostępu do danych osobowych
 • 3. Pisemna ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • 4. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki zapewniające ochronę danych
 • 5. Lista obecności – zakres danych
 • 6. Wykorzystanie zdjęcia pracownika do celów służbowych

Rozdział VI. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej

 • 1. Umożliwienie pracownikom dostępu do ich dokumentów
 • 2. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej podmiotom zewnętrznym
 • 3. Udostępnienie akt osobowych innej osobie zatrudnionej u pracodawcy

Rozdział VII. Postępowanie z aktami w związku z przejściem pracownika do innego pracodawcy

 • 1. Obowiązek przekazania dokumentacji pracowniczej
 • 2. Ustalenie, czy nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części
  • 2.1. Poglądy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • 2.2. Poglądy wyrażane w orzecznictwie krajowym
  • 2.3. Ocena konkretnego przypadku

Rozdział VIII. Postępowanie z aktami osobowymi w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy

 • 1. Obowiązek przekazania akt osobowych
 • 2. Likwidacja pracodawcy prywatnego
 • 3. Likwidacja pracodawcy będącego państwową lub samorządową jednostką organizacyjną
 • 4. Likwidacja pracodawcy będącego spółdzielnią

Rozdział IX. Postępowanie w przypadku zniszczenia lub zaginięcia dokumentacji

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Odtworzenie dokumentacji pracowniczej

Rozdział X. Odpowiedzialność za nieprowadzenie akt lub inne nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej

 • 1. Konsekwencje niewykonania obowiązku prowadzenia akt osobowych
 • 2. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy
 • 3. Odpowiedzialność za niezwrócenie oryginałów dokumentów
 • 4. Odpowiedzialność wykroczeniowa
 • 5. Odpowiedzialność pracownika działu kadr

Rozdział XI. Najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zwłoka w założeniu dokumentacji pracowniczej
 • 3. Zwłoka w dokładaniu dokumentów do teczek
 • 4. Kilka teczek akt osobowych dla jednej osoby
 • 5. Zaniechanie podziału dokumentów na pięć części
 • 6. Brak numeracji dokumentów oraz wykazów dokumentów
 • 7. Umieszczanie dokumentów w niewłaściwych częściach akt
 • 8. Brak dokumentów, które powinny się znajdować w danej części akt
 • 9. Wprowadzanie do akt oryginałów dokumentów
 • 10. Zbyt długie przechowywanie w aktach zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową
 • 11. Kopiowanie dowodu osobistego pracownika do akt
 • 12. Przechowywanie zaświadczenia o niekaralności pracownika bez uzasadnienia
 • 13. Umieszczanie w aktach osobowych pracownika dokumentacji umów cywilnoprawnych

Rozdział XII. Język dokumentacji wytwarzanej i składanej do akt

Rozdział XIII. Podpis, parafa, faksymile, pieczątka, potwierdzanie za zgodność, postać i forma elektroniczna

 • 1. Pojęcie dokumentu
 • 2. Podpis pod dokumentem
 • 3. Potwierdzanie kopii dokumentów osobowych za zgodność z oryginałem
 • 4. Postać elektroniczna a forma elektroniczna

Rozdział XIV. Dokumenty osobowe, w których najczęściej popełniane są błędy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Część A akt osobowych
  • 2.1. Skierowanie na profilaktyczne badanie lekarskie
  • 2.2. Kwestionariusz osobowy kandydata i pracownika
 • 3. Część B akt osobowych
  • 3.1. Umowa o pracę
   • 3.1.1. Rodzaj umowy o pracę
   • 3.1.2. Strony umowy
   • 3.1.3. Data zawarcia umowy
   • 3.1.4. Rodzaj pracy
   • 3.1.5. Miejsce wykonywania pracy
   • 3.1.6. Wynagrodzenie za pracę
   • 3.1.7. Wymiar czasu pracy
   • 3.1.8. Klauzula określająca dodatek za przekroczenie wymiaru czasu pracy
   • 3.1.9. Dzień rozpoczęcia pracy
   • 3.1.10. Podpisy stron
  • 3.2. Potwierdzenie zawarcia umowy w innej formie niż pisemna
  • 3.3. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
   • 3.3.1. Uwagi ogólne
   • 3.3.2. Zakres informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
   • 3.3.3. Norma czasu pracy
   • 3.3.4. Obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy
   • 3.3.5. Przerwy w pracy
   • 3.3.6. Dobowy i tygodniowy odpoczynek
   • 3.3.7. Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensata
   • 3.3.8. Zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
   • 3.3.9. Przemieszczanie się między miejscami wykonywania pracy
   • 3.3.10. Inne niż uzgodnione w umowie o pracę składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe
   • 3.3.11. Wymiar urlopu wypoczynkowego
   • 3.3.12. Zasady rozwiązania stosunku pracy
   • 3.3.13. Polityka szkoleniowa pracodawcy
   • 3.3.14. Układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe
   • 3.3.15. Instytucja zabezpieczenia społecznego
   • 3.3.16. Metody sformułowania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
   • 3.3.17. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia u pracodawcy zatrudniającego do 50 osób
   • 3.3.18. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia u pracodawcy kierującego pracownika do pracy za granicę
   • 3.3.19. Pracownicy objęci pracą zdalną
   • 3.3.20. Informacja o zmianie dodatkowych warunków zatrudnienia pracownika
   • 3.3.21. Potwierdzenie pracownika zapoznania się z informacją o warunkach zatrudnienia
  • 3.4. Dokumenty sporządzane przed przystąpieniem pracownika do pracy
 • 4. Część C akt osobowych
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę
  • 4.3. Wypowiedzenie umowy o pracę
   • 4.3.1. Ustalenie długości okresu wypowiedzenia
   • 4.3.2. Przyjęcie wypowiedzenia przez pracownika
   • 4.3.3. Wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie
   • 4.3.4. Pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy
  • 4.4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika
   • 4.4.1. Termin na złożenie oświadczenia pracownikowi
   • 4.4.2. Data rozwiązania umowy
   • 4.4.3. Forma i treść oświadczenia pracodawcy
  • 4.5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  • 4.6. Świadectwo pracy
   • 4.6.1. Uwagi ogólne
   • 4.6.2. Zbiorcze świadectwo pracy za umowy terminowe
   • 4.6.3. Wypełnianie świadectwa pracy
    • 4.6.3.1. Miejscowość i data
    • 4.6.3.2. Dane identyfikacyjne pracodawcy i pracownika
    • 4.6.3.3. Okres zatrudnienia
    • 4.6.3.4. Wymiar czasu pracy
    • 4.6.3.5. Rodzaj wykonywanej pracy
    • 4.6.3.6. Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
    • 4.6.3.7. Zastosowanie skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 KP
    • 4.6.3.8. Zwolnienie od pracy w związku z wystąpieniem siły wyższej
    • 4.6.3.9. Urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika
    • 4.6.3.10. Okres korzystania z urlopu opiekuńczego
    • 4.6.3.11. Okres korzystania z urlopu bezpłatnego
    • 4.6.3.12. Okres korzystania z urlopu ojcowskiego
    • 4.6.3.13. Okres korzystania z urlopu rodzicielskiego
    • 4.6.3.14. Okres korzystania z urlopu wychowawczego
    • 4.6.3.15. Okres korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie art. 1868 § 1 pkt 2 KP
    • 4.6.3.16. Wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 KP
    • 4.6.3.17. Praca zdalna okazjonalna
    • 4.6.3.18. Liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie gwarancyjne
    • 4.6.3.19. Liczba dni, za które pracownik nie otrzymał wynagrodzenia gwarancyjnego w 2003 r.
    • 4.6.3.20. Okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych
    • 4.6.3.21. Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
    • 4.6.3.22. Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy
    • 4.6.3.23. Okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
    • 4.6.3.24. Wzmianka o zajęciu wynagrodzenia za pracę
    • 4.6.3.25. Informacje uzupełniające
    • 4.6.3.26. Podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej
    • 4.6.3.27. Pouczenie o przysługujących uprawnieniach
   • 4.6.4. Informacje, których nie wpisuje się do świadectwa pracy
  • 4.7. Opinia o pracowniku (referencje)
  • 4.8. Obiegówka na zakończenie zatrudnienia

Rozdział XV. Przechowywanie w aktach osobowych dokumentów niewymienionych w DokPracR

 • 1. Przechowywanie w aktach osobowych notatek służbowych
 • 2. Miejsce przechowywania nietypowych dokumentów
  • 2.1. Zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok
  • 2.2. Zaświadczenie lekarskie o przeprowadzeniu konsultacji psychologicznej
  • 2.3. Zaświadczenie lekarskie przed przystąpieniem pracownika do egzaminu na kierowcę wózków jezdniowych
  • 2.4. Wniosek niepełnosprawnego o stosowanie skróconej normy czasu pracy
  • 2.5. Notatki dotyczące badania stanu trzeźwości
  • 2.6. Dokumentacja zajęć komorniczych
  • 2.7. Dokumenty związane z naliczaniem wynagrodzenia
  • 2.8. Dokumentacja czasu pracy
  • 2.9. Dokumentacja korzystania z urlopów wypoczynkowych i zwolnień okolicznościowych
  • 2.10. Kwestionariusze ocen okresowych
  • 2.11. Dokumenty zgłoszeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • 2.12. Korespondencja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dokumenty zasiłkowe
  • 2.13. Dokumenty związane z ubieganiem się o pomoc socjalną
  • 2.14. Odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego
  • 2.15. Oświadczenie lustracyjne

Rozdział XVI. Postępowanie z fałszywym dokumentem złożonym przez pracownika

Rozdział XVII. Prowadzenie akt osobowych w pytaniach i odpowiedziach

 • 1. Udokumentowanie okresu zaliczanego do stażu pracy a wymiar urlopu wypoczynkowego
 • 2. Podstawa zaliczenia danego okresu pracy do stażu pracy
 • 3. Świadectwo pracy w języku obcym
 • 4. Aktualny adres na wypowiedzeniu
 • 5. Dokument potwierdzający zmianę danych osobowych pracownika
 • 6. Dokumentacja urlopu macierzyńskiego i wypłaty zasiłku
 • 7. Nazwisko panieńskie na dyplomie składanym do akt
 • 8. Dokumenty procesowe odwołania od kary porządkowej
 • 9. Informacja o zaprzestaniu korzystania z przerw na karmienie dziecka
 • 10. Karta kontrolna wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 • 11. Łączony kwestionariusz osobowy
 • 12. Brak w aktach osobowych świadectwa pracy a możliwość wydania zaświadczenia o zatrudnieniu
 • 13. Podwójne prowadzenie akt osobowych – w oddziale i w centrali
 • 14. Ponowne zatrudnienie pracownika z wykorzystaniem starej teczki osobowej
 • 15. Zmiana daty urodzenia przez pracownika
 • 16. Obowiązek przechowywania w aktach oświadczenia o wypowiedzeniu po zmianie trybu rozwiązania umowy na porozumienie stron
 • 17. Zakres danych w archiwalnych aktach osobowych
 • 18. Dokumenty konkursowe w aktach osobowych
 • 19. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy w aktach osobowych
 • 20. Część czwarta akt osobowych (D) w teczkach pracowniczych założonych przed 1.1.2019 r.
 • 21. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej po kolejnych umowach na czas określony zawartych przed i po 1.1.2019 r.
 • 22. Akta osobowe po przywróceniu do pracy przez sąd
 • 23. Kopia prawa jazdy w aktach osobowych

Rozdział XVIII. Akty prawne

 • 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
 • 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369 ze zm.)

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
 • wzór oświadczenia o udostępnieniu wizerunku do celów służbowych,
 • wzór opinii o pracy pracownika,
 • wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej po rozwiązaniu umowy o pracę.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 336
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 550 g
 • ISBN: 978-83-8291-856-4
 • EAN: 9788382918564
 • Kod serwisu: 00977800

Kategorie