Work-life balance. Nowe prawa i obowiązki dla pracowników i pracodawców

Wybierz Wersję:
 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Praktyczna analiza nowych przepisów w zakresie work-life balance. Poradnik pozwoli na bezproblemowe wdrożenie rozwiązań w organizacji... więcej ›

Opis książki

Publikacja przedstawia nowe regulacje prawne związane z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Prace nad nowelizacją Kodeksu pracy miały zrealizować wiele celów i dotyczyły głównie koncepcji work-life balance, czyli równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W wyniku wejścia w życie ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw pracownicy uzyskają nowe uprawnienia, które będą nakładać na pracodawców wiele obowiązków oraz mogą istotnie wpływać na organizację pracy. Dodatkowo wymuszają one potrzebę wdrożenia w zakładzie pracy nowych procedur oraz modyfikacji tych dotychczasowych, a także wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji wewnątrzzakładowej.

W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy pojawią się nowe regulacje dotyczące m.in.:

 • przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia i ich zmianie,
 • zasad zawierania umów o pracę na okres próbny,
 • uzasadniania wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony,
 • możliwości dodatkowego zatrudnienia u innego pracodawcy,
 • elastycznej organizacji pracy,
 • dodatkowych przerw w pracy,
 • ochrony pracowników–rodziców,
 • urlopu opiekuńczego,
 • wydłużenia okresu trwania urlopu rodzicielskiego,
 • zwolnienia od pracy ze względu na siłę wyższą.

Zawarta w publikacji praktyczna analiza nowych regulacji i rozwiązań pozwoli na bezproblemowe wprowadzenie w organizacji szeroko pojętego work-life balance.

Dzięki książce dowiesz się m.in.:

 • Jakie informacje będzie trzeba przekazywać pracownikom w ramach zdecydowanie rozszerzonego katalogu informacyjnego?
 • Jaki będzie maksymalny możliwy czas trwania umowy o pracę na okres próbny?
 • Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?
 • W jakich sytuacjach będzie możliwe świadczenie pracy na rzecz dwóch różnych pracodawców?
 • Którzy pracownicy będą mogli skorzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie nowe uprawnienia uzyskają pracownicy–rodzice?
 • Czy pracownicy–rodzice będą mogli korzystać w tym samym momencie z urlopu rodzicielskiego?
 • Kogo w związku z udzieleniem urlopu opiekuńczego uważa się za członka rodziny pracownika?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi skorzystania ze zwolnienia od pracy ze względu na siłę wyższą?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Rozdział I. Unijne Dyrektywy – podstawa do zmian w KP

 • 1. Dyrektywa 2019/1158
 • 2. Dyrektywa 2019/1152

Rozdział II. Nowe obowiązki informacyjne pracodawców w związku ze stosunkiem pracy i inne zmiany w umowach o pracę

 • 1. Treść umowy o pracę
 • 2. Zmiany w informowaniu o warunkach zatrudnienia
 • 3. Informacja dla pracowników wyjeżdżających do pracy do innego państwa UE lub państwa trzeciego
 • 4. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony
 • 5. Dodatkowa ochrona przed zwolnieniem

Rozdział III. Zmiany w przepisach związanych z rodzicielstwem

 • 1. Ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich
 • 2. Okres próbny pracownicy w ciąży
 • 3. Likwidacja tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski oraz przepadającej części
 • 4. Zmiana wysokości zasiłku
 • 5. Podwyższenie łącznego wymiaru urlopu rodzicielskiego
 • 6. Urlop rodzicielski dla rodzin zastępczych
 • 7. Łączenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
 • 8. Wybrane przepisy przejściowe

Rozdział IV. Zmiany w umowach o pracę na okres próbny i umowach na czas określony

 • 1. Umowy na okres próbny
 • 2. Wypowiadanie umów o pracę na czas określony

Rozdział V. Urlop opiekuńczy oraz zwolnienie ze względu na siłę wyższą

 • 1. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 • 2. Nowy urlop opiekuńczy
 • 3. Porównanie zwolnienia ze względu na siłę wyższą oraz urlopu opiekuńczego

Rozdział VI. Nowe przerwy w pracy

Rozdział VII. Zatrudnienie równoległe – dodatkowa działalność pracownika

 • 1. Dotychczasowe regulacje o zatrudnieniu równoległym
 • 2. Wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi równoległego zatrudnienia w innym podmiocie
 • 3. Wyjątki od zakazu zabraniania równoległego zatrudnienia po zmianach
  • 3.1. Zakaz konkurencji
  • 3.2. Odrębne przepisy stanowią inaczej
 • 4. Zakaz rozwiązania umowy o pracę z powodu równoległego zatrudnienia pracownika w innym podmiocie
 • 5. Obowiązek informowania o działalności dodatkowej
 • 6. Zakaz zabraniania pracownikom działalności dodatkowej a realia pracy zdalnej

Rozdział VIII. Praca zdalna jako nowa forma elastycznego zatrudnienia

 • 1. Przesłanki ubiegania się o elastyczną organizację pracy
 • 2. Praca zdalna w KP
 • 3. Praca zdalna uregulowana w porozumieniu lub regulaminie
 • 4. Obowiązki pracodawcy
 • 5. Zakaz dyskryminacji
 • 6. Zapewnienie BHP i kontrola warunków pracy zdalnej
 • 7. Ocena ryzyka zawodowego
 • 8. Wypadki przy pracy – praca zdalna
 • 9. Praca zdalna a badanie trzeźwości

Rozdział IX. Akty wykonawcze do zmian w KP

 • 1. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym dokumentacji pracowniczej związane z ZmKP22
  • 1.1. Kontrola trzeźwości
  • 1.2. Praca zdalna
  • 1.3. Telepraca w aktach osobowych
  • 1.4. Numeracja dokumentów w części E
 • 2. Przepisy dotyczące badania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji
  • 2.1. Badania na obecność alkoholu
  • 2.2. Środki działające podobnie do alkoholu
 • 3. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym dokumentacji pracowniczej związane z ZmKP23
  • 3.1. Siła wyższa i urlop opiekuńczy w aktach osobowych
  • 3.2. Potwierdzenie złożenia nowych wniosków
 • 4. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadectwa pracy
  • 4.1. Urlop opiekuńczy i siła wyższa
  • 4.2. Praca zdalna okazjonalna
 • 5. Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Rozdział X. Inne zmiany w prawie pracy

 • 1. Dwa dni wolne za oddanie krwi
 • 2. Dodatek emerytalny dla sołtysów
 • 3. Strażacy ochotnicy z emerytalnym dodatkiem po waloryzacji
 • 4. Oskładkowanie umów zleceń
 • 5. Nowa ustawa o sporach zbiorowych
 • 6. Płaca minimalna od lipca 2023 r. oraz w 2024 r.
  • 6.1. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej w 2023 r.
  • 6.2. Prognoza płacy minimalnej na 2024 r.
 • 7. Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
 • 8. Założenia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców
 • 9. Zmiany dla młodocianych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 134
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 240 g
 • ISBN: 978-83-8291-833-5
 • EAN: 9788382918335
 • Kod serwisu: 00976100

Kategorie