Wkrótce premiera

 • Problem tymczasowego aresztowania na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki
  Przedsprzedaż
  Monografia zawiera omówienie problematyki tymczasowego aresztowania. Jej celem jest wywołanie dyskusji nad działaniem tej instytucji i gwarancjami konstytucyjnymi oraz sformułowanie postulatów de...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 21 czerwca 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Najniższa cena: 249,00 zł
  Monografia zawiera omówienie problematyki tymczasowego aresztowania. Jej celem jest wywołanie dyskusji nad działaniem tej instytucji i gwarancjami konstytucyjnymi oraz sformułowanie postulatów de...
 • Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz
  Przedsprzedaż
  Praktyczny komentarz do ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Publikacja udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów oraz...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 3 czerwca 2024
  Seria: Komentarze Kompaktowe
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  349,00 zł
  Najniższa cena: 314,10 zł
  Praktyczny komentarz do ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Publikacja udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów oraz...
 • PAKIET: Egzamin notarialny 2024: Projekty rozwiązań z egzaminów notarialnych + Wzory aktów notarialnych, omówienia, wskazówki i komentarze
  %
  Pakiet Przedsprzedaż
  Komplet praktycznych materiałów do egzaminu notarialnego 2024. 
  Premiera: 23 maja 2024
  Seria: Pakiety
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  253,30 zł
  298,00 zł
  Najniższa cena: 298,00 zł
  Komplet praktycznych materiałów do egzaminu notarialnego 2024. 
 • PAKIET: Prawo w pigułce - 13 opracowań
  %
  Pakiet
  Pakiet 13 kompleksowych opracowań z różnych dziedzin prawa do nauki i powtórki przed egzaminem.
  DARMOWA WYSYŁKA
  Seria: Pakiety
  Rok wydania: 2022-2024 | Wersja: Druk
  394,40 zł
  493,00 zł
  Najniższa cena: 493,00 zł
  Pakiet 13 kompleksowych opracowań z różnych dziedzin prawa do nauki i powtórki przed egzaminem.
 • Egzamin notarialny 2024. Wzory aktów notarialnych, omówienia, wskazówki i komentarze
  Przedsprzedaż
  Opracowanie zawiera 40 kazusów wraz z rozwiązaniami w postaci projektów aktów notarialnych. Publikacja omawia najistotniejsze problemy, z którymi mogą zetknąć się zdający w czasie egzaminu...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 23 maja 2024
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  149,00 zł
  Najniższa cena: 134,10 zł
  Opracowanie zawiera 40 kazusów wraz z rozwiązaniami w postaci projektów aktów notarialnych. Publikacja omawia najistotniejsze problemy, z którymi mogą zetknąć się zdający w czasie egzaminu...
 • Egzamin notarialny 2024. Akty notarialne i inne czynności - projekty rozwiązań z egzaminów notarialnych
  Przedsprzedaż
  Jedyna pozycja na rynku skierowana do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Publikacja zawiera możliwe sposoby rozwiązania zadań egzaminacyjnych oraz opracowuje zadania egzaminacyjne z...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 23 maja 2024
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  149,00 zł
  Najniższa cena: 134,10 zł
  Jedyna pozycja na rynku skierowana do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Publikacja zawiera możliwe sposoby rozwiązania zadań egzaminacyjnych oraz opracowuje zadania egzaminacyjne z...
 • W poszukiwaniu nowych kierunków badawczych. Prawo rzymskie na łamach „Przeglądu Prawa i Administracji” w latach 1876-1939
  Przedsprzedaż
  Publikacja stanowi efekt długotrwałych i pogłębionych badań związanych z dziejami nauki prawa rzymskiego na przełomie XIX i XX wieku. Podejmuje problematykę znaczenia czasopiśmiennictwa prawniczego...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 31 maja 2024
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk, PDF
  249,00 zł
  Najniższa cena: 249,00 zł
  Publikacja stanowi efekt długotrwałych i pogłębionych badań związanych z dziejami nauki prawa rzymskiego na przełomie XIX i XX wieku. Podejmuje problematykę znaczenia czasopiśmiennictwa prawniczego...
 • Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz | Linia orzecznicza | Wzory pism
  Przedsprzedaż
  Szczegółowy komentarz do przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane. Publikacja równolegle omawia treść regulacji zawartych w KC oraz PZP i koncentruje się na praktycznych problemach związanych...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 24 maja 2024
  Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Najniższa cena: 224,10 zł
  Szczegółowy komentarz do przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane. Publikacja równolegle omawia treść regulacji zawartych w KC oraz PZP i koncentruje się na praktycznych problemach związanych...
 • Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy online
  Przedsprzedaż
  Opracowanie porządkuje najważniejsze zagadnienia z części ogólnej prawa cywilnego. Korzystając z publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz najważniejsze zagadnienia, a na koniec sprawdzisz i...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 20 maja 2024
  Seria: Repetytoria Becka
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  69,00 zł
  Najniższa cena: 62,10 zł
  Opracowanie porządkuje najważniejsze zagadnienia z części ogólnej prawa cywilnego. Korzystając z publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz najważniejsze zagadnienia, a na koniec sprawdzisz i...
 • Zasady i tryb ustalania kompensacji w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz | Linia orzecznicza
  Przedsprzedaż
  Szerokie omówienie przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w ustawie. Komentarz został stworzony w oparciu o wieloletnie...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 24 maja 2024
  Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Najniższa cena: 224,10 zł
  Szerokie omówienie przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w ustawie. Komentarz został stworzony w oparciu o wieloletnie...
 • Prawo rolne. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych
  Przedsprzedaż
  Praktyczny komentarz omawiający zagadnienia prawa rolnego w praktyce notarialnej. Książka zawiera liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa, klauzule z aktów notarialnych oraz wzory aktów...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 31 maja 2024
  Seria: Praktyka Notarialna
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  249,00 zł
  Najniższa cena: 224,10 zł
  Praktyczny komentarz omawiający zagadnienia prawa rolnego w praktyce notarialnej. Książka zawiera liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa, klauzule z aktów notarialnych oraz wzory aktów...
 • Najem lokali użytkowych
  Przedsprzedaż
  Kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących zawierania i wykonywania umów najmu lokali użytkowych oraz praktyki rynkowej w tym zakresie.
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 31 maja 2024
  Seria: Nieruchomości w praktyce
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  189,00 zł
  Najniższa cena: 189,00 zł
  Kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących zawierania i wykonywania umów najmu lokali użytkowych oraz praktyki rynkowej w tym zakresie.
 • Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Komentarz
  Przedsprzedaż
  Szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 652 ze zm.), regulującej zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 29 maja 2024
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  229,00 zł
  Najniższa cena: 229,00 zł
  Szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 652 ze zm.), regulującej zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania...
 • Postępowanie cywilne. Objaśnienia, pytania i odpowiedzi
  Przedsprzedaż
  Szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień postępowania cywilnego. Opracowanie zawiera pytania testowe, ustne i pisemne opisowe, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tej dziedziny...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 27 maja 2024
  Seria: Aplikacje prawnicze
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  149,00 zł
  Najniższa cena: 134,10 zł
  Szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień postępowania cywilnego. Opracowanie zawiera pytania testowe, ustne i pisemne opisowe, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tej dziedziny...
 • Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy online
  Przedsprzedaż
  Opracowanie porządkuje najważniejsze zagadnienia z prawa administracyjnego materialnego. Korzystając z publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz najważniejsze zagadnienia, a na koniec...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 29 maja 2024
  Seria: Repetytoria Becka
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  69,00 zł
  Najniższa cena: 62,10 zł
  Opracowanie porządkuje najważniejsze zagadnienia z prawa administracyjnego materialnego. Korzystając z publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz najważniejsze zagadnienia, a na koniec...
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz
  Przedsprzedaż
  Szczegółowe omówienie regulacji dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz zawiera odniesienia do praktyki, dokładną wykładnię przepisów i najnowsze orzecznictwo.
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 29 maja 2024
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  189,00 zł
  Najniższa cena: 170,10 zł
  Szczegółowe omówienie regulacji dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz zawiera odniesienia do praktyki, dokładną wykładnię przepisów i najnowsze orzecznictwo.