Taksonomia. Komentarz do rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

 • 199,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do rozporządzenia, który omawia wszystkie najważniejsze akty prawne UE dotyczące ochrony środowiska w kontekście celów środowiskowych Taksonomii. Publikacja zawiera odpowiedzi na prawdziwe pytania zadawane przez przedsiębiorców. Będzie pomocna m.in. przy wypełnianiu sprawozdania niefinansowego w zakresie Taksonomii... więcej ›

Opis książki

Ochrona środowiska jest ważna dla wielu osób. Czasami trudno jednak jest określić, czy dana inwestycja jest przyjazna środowisku, czy nie, np. elektrownia wiatrowa nie generuje szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych, ale może stanowić zagrożenie dla migrujących ptaków.

Taksonomia, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18.6.2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, ma zmienić ten stan poprzez wprowadzenie jednolitych kryteriów dla uznawania, czy dana działalność jest ekologiczna.

Dodatkowo Taksonomia nakłada na część przedsiębiorców nowe obowiązki, np. w zakresie sprawozdawczości niefinansowej. Część firm będzie musiała ujawnić, czy ich działalność jest przyjazna środowisku, czy wręcz przeciwnie. Ponadto nowe obowiązki nakładane są na branżę finansową, np. przed zawarciem umowy i w sprawozdaniach okresowych.

Najważniejsze rozwiązania wynikające z rozporządzenia 2020/852:

 • duże przedsiębiorstwa będą musiały w sprawozdaniu niefinansowym wskazać, czy ich działalność jest zgodna z Taksonomią. Będzie się to wiązało z obowiązkiem wypełnienia szczegółowych tabel dotyczących OPEX, CAPEX i przychodów;
 • podmioty oferujące produkty finansowe będą musiały określić, czy i w jakim stopniu ich produkty są zgodne z Taksonomią;
 • podmioty oferujące produkty finansowe niezgodne z Taksonomią będą musieli wprost informować o tym potencjalnych nabywców;
 • Taksonomia będzie punktem odniesienia dla innych polskich i unijnych przepisów określających, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

Dodatkowo część inwestorów i pożyczkodawców może być zainteresowana współpracą tylko z firmami, których działalność jest zgodna z Taksonomią, tj. nie chcieć współpracować z podmiotami, które nie przyczyniają się do ochrony środowiska.

Najważniejsze atuty publikacji:

 • skupia się na praktycznych kwestiach, w tym odpowiada na prawdziwe pytania zadawane przez przedsiębiorców dotyczące Taksonomii;
 • zawiera dużą liczbę przykładów obrazujących omawiane zagadnienia;
 • tłumaczy zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, w tym rozporządzeń;
 • omawia wszystkie najważniejsze akty prawne UE dotyczące ochrony środowiska w kontekście sześciu celów środowiskowych przewidzianych w Taksonomii;
 • pozwala na określenie, czy działalność danego przedsiębiorstwa jest zgodna z Taksonomią;
 • będzie pomocna przy wypełnianiu przez przedsiębiorstwo sprawozdania niefinansowego w zakresie Taksonomii;
 • została przygotowana przez grono doświadczonych Autorów, którzy na co dzień doradzają w zakresie prawa ochrony środowiska i aktywnie uczestniczą w procesach legislacyjnych związanych z Taksonomią.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Kiedy dana działalność gospodarcza jest zgodna z Taksonomią?
 • Jak należy rozumieć terminologię stosowaną w Taksonomii?
 • Kiedy dana działalność wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych?
 • Kiedy dana działalność nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych?
 • Kiedy dana działalność jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami?
 • Kiedy dana działalność spełnia techniczne kryteria kwalifikacji?
 • Czym jest „łagodzenie zmian klimatu"?
 • Czym jest „adaptacja do zmian klimatu"?
 • Czym jest „zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich"?
 • Na czym polega przejście na „gospodarkę o obiegu zamkniętym"?
 • Na czym polega „zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola"?
 • Czym jest „ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów"?
 • Co to jest „działalność wspomagająca"?
 • W jaki sposób przedsiębiorstwa mają wypełnić obowiązki w zakresie sprawozdań niefinansowych?
 • Jakie są nowe obowiązki branży finansowej w zakresie zrównoważonych środowiskowo inwestycji w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych?
 • Jakie są nowe obowiązki branży finansowej w zakresie produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych?
 • Jakie są nowe obowiązki branży finansowej w zakresie innych produktów finansowych w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych?
 • Jakie są wymogi dotyczące technicznych kryteriów kwalifikacji?
 • Jaką rolę pełni Platforma ds. zrównoważonego finansowania?
 • Jakie konsekwencje są przewidziane za niezgodność działalności z Taksonomią?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

O Autorach

Wprowadzenie

Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18.6.2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.Urz. UE L Nr 198, s. 13)

Rozdział I. Przedmiot, zakres stosowania i definicje

Artykuł 1. [Przedmiot i zakres stosowania]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Realizacja założeń „Zielonego Ładu" oraz Porozumienia Paryskiego przez rozporządzenie 2020/852
 • IV. Kwestie ustrojowe związane z rozporządzeniem 2020/852
 • V. Przebieg procesu legislacyjnego
 • VI. Zakres zastosowania rozporządzenia 2020/852
 • VII. Podsumowanie

Artykuł 2. [Definicje]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Zrównoważona środowiskowo inwestycja
 • IV. Uczestnik rynku finansowego
 • V. Produkt finansowy
 • VI. Emitent
 • VII. Łagodzenie zmian klimatu
 • VIII. Adaptacja do zmian klimatu
 • IX. Gaz cieplarniany
 • X. Hierarchia postępowania z odpadami
 • XI. Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • XII. Zanieczyszczenia
 • XIII. Gleba
 • XIV. Zanieczyszczenie
 • XV. Ekosystem
 • XVI. Usługi ekosystemowe
 • XVII. Bioróżnorodność
 • XVIII. Dobry stan ekosystemu
 • XIX. Efektywność energetyczna
 • XX. Wody morskie
 • XXI. Wody powierzchniowe
 • XXII. Wody podziemne
 • XXIII. Dobry stan środowiska
 • XXIV. Dobry stan
 • XXV. Dobry potencjał ekologiczny
 • XXVI. Podsumowanie

Rozdział II. Zrównoważona środowiskowo działalność gospodarcza

Artykuł 3. [Kryteria dotyczące zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Wkład w realizację celu środowiskowego
 • IV. Brak poważnych szkód
 • V. Gwarancje społeczne
 • VI. Techniczne kryteria kwalifikacji
 • VII. Podsumowanie

Artykuł 4. [Stosowanie kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej w ramach środków publicznych, norm i oznakowań]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Zakres podmiotowy
 • IV. Zakres przedmiotowy
 • V. Podsumowanie

Artykuł 5. [Przejrzystość w zakresie zrównoważonych środowiskowo inwestycji w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Definicje
 • IV. Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju zgodnie z rozporządzeniem 2019/2088
 • V. Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego i zrównoważonych inwestycji w sprawozdaniach okresowych zgodnie z rozporządzeniem 2019/2088
 • VI. Przejrzystość w zakresie zrównoważonych środowiskowo inwestycji w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych
 • VII. Praktyczne wyjaśnienia
 • VIII. Podsumowanie

Artykuł 6. [Przejrzystość w zakresie produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Definicje
 • IV. Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i w sprawozdaniach okresowych zgodnie z rozporządzeniem 2019/2088 47
 • V. Produkty finansowe promujące aspekt środowiskowy
 • VI. Podsumowanie

Artykuł 7. [Przejrzystość w zakresie innych produktów finansowych w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy i sprawozdaniach okresowych]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Definicje
 • IV. Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i w sprawozdaniach okresowych zgodnie z rozporządzeniem 2019/2088
 • V. Produkty finansowe związane z inwestycjami, które nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej
 • VI. Propozycja dodania art. 8a do rozporządzenia 2020/852
 • VII. Podsumowanie

Artykuł 8. [Przejrzystość przedsiębiorstw w oświadczeniach na temat informacji niefinansowych przedsiębiorstw]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Rozporządzenie 2019/2088
 • IV. Dyrektywa w sprawie sprawozdań finansowych
 • V. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zrównoważonych finansów
 • VI. Wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej
 • VII. Akt delegowany dotyczący przejrzystości
 • VIII. Praktyczne wyjaśnienia
 • IX. Podsumowanie

Artykuł 9. [Cele środowiskowe]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Motywy
 • III. Łagodzenie zmian klimatu
 • IV. Adaptacja do zmian klimatu
 • V. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 • VI. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • VII. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
 • VIII. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów
 • IX. Podsumowanie

Artykuł 10. [Istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Założenia Porozumienia Paryskiego a zobowiązania mitygacyjne UE
 • IV. Energia z OZE
 • V. Poprawa efektywności energetycznej
 • VI. Zwiększenie czystej lub neutralnej dla klimatu mobilności
 • VII. Materiały odnawialne ze zrównoważonych źródeł
 • VIII. Technologie CCU i CCS
 • IX. Naturalne pochłaniacze GHG
 • X. Rozwój infrastruktury energetycznej
 • XI. Produkcja paliw ze źródeł odnawialnych
 • XII. Działalność wspomagająca
 • XIII. Działalność na rzecz przejścia w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
 • XIV. Akt delegowany
 • XV. Podsumowanie

Artykuł 11. [Istotny wkład w adaptację do zmian klimatu]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Adaptacja w Porozumieniu Paryskim
 • IV. Adaptacja w prawie i politykach UE
 • V. Działania wnoszące istotny wkład adaptację do zmian klimatu
 • VI. Akt delegowany
 • VII. Podsumowanie

Artykuł 12. [Istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Definicje
 • IV. Ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami przepływu zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych
 • V. Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • VI. Dyrektywa 2000/60/WE
 • VII. Ochrona wód podziemnych
 • VIII. Ponowne wykorzystanie wody
 • IX. Ochrona kąpielisk
 • X. Dyrektywa 91/676/EWG
 • XI. Środowiskowe normy jakości w dziedzinie polityki wodnej
 • XII. Powodzie w kontekście dyrektywy 2007/60/WE
 • XIII. Zapewnienie zrównoważonego wykorzystania morskich usług ekosystemowych lub przyczynianie się do dobrego stanu środowiska wód morskich
 • XIV. Dyrektywa 2019/904
 • XV. Akt delegowany
 • XVI. Podsumowanie

Artykuł 13. [Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Definicje
 • IV. Rozporządzenie 1013/2006
 • V. Rozporządzenie 1907/2006
 • VI. Rozporządzenie 2019/1021
 • VII. Dyrektywa 94/62/WE
 • VIII. Dyrektywa 2000/53/WE
 • IX. Dyrektywa 2006/66/WE
 • X. Dyrektywa 2008/98/WE
 • XI. Dyrektywa 2010/75/UE
 • XII. Dyrektywa 2011/65/UE
 • XIII. Dyrektywa 2012/19/UE
 • XIV. Dyrektywa 2019/883
 • XV. Dyrektywa 2019/904
 • XVI. Dyrektywa 1999/31/WE
 • XVII. Dyrektywa 2009/125/WE
 • XVIII. Dyrektywa 2006/21/WE
 • XIX. Akt delegowany
 • XX. Podsumowanie

Artykuł 14. [Istotny wkład w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Definicje
 • IV. Dyrektywa 2010/75/UE
 • V. Dyrektywa 2004/35/WE
 • VI. Dyrektywa 2004/107/WE
 • VII. Dyrektywa 2008/50/WE
 • VIII. Dyrektywa 2016/802
 • IX. Dyrektywa 2016/2284
 • X. Ochrona wód
 • XI. Chemikalia
 • XII. Śmieci
 • XIII. Akt delegowany
 • XIV. Podsumowanie

Artykuł 15. [Istotny wkład w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Definicje
 • IV. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów jako działalność zrównoważona środowiskowo zgodnie z Taksonomią
 • V. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów
 • VI. Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
 • VII. Ochrona dzikiego ptactwa
 • VIII. Handel dzikimi gatunkami fauny i flory (CITES, ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
 • IX. Dostęp do zasobów genetycznych
 • X. Inwazyjne gatunki obce
 • XI. Nielegalne pozyskiwanie drewna
 • XII. Akt delegowany
 • XIII. Podsumowanie

Artykuł 16. [Działalność wspomagająca]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Brak definicji legalnej pojęcia „działanie wspomagające"
 • IV. Sześć celów środowiskowych Taksonomii
 • V. Brak uzależnienia od niepożądanych aktywów
 • VI. Istotne pozytywne skutki w cyklu życia
 • VII. Akt delegowany dotyczących łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu
 • VIII. Podsumowanie

Artykuł 17. [Poważne szkody dla celów środowiskowych]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Brak poważnych szkód
 • IV. Łagodzenie zmian klimatu
 • V. Adaptacja do zmian klimatu
 • VI. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 • VII. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • VIII. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
 • IX. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów
 • X. Cykl życia
 • XI. Podsumowanie

Artykuł 18. [Minimalne gwarancje]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Zakres odesłania
 • IV. OECD
 • V. Wytyczne OECD
 • VI. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka
 • VII. Zasada „nie czyń poważnych szkód"
 • VIII. Podsumowanie

Artykuł 19. [Wymogi dotyczące technicznych kryteriów kwalifikacji]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Kryteria techniczne przyjmowane w formie aktów delegowanych
 • IV. Kryteria techniczne
 • V. Zasada neutralności technologicznej
 • VI. Unijne systemy oznakowania i certyfikacji, metody oceny śladu środowiskowego oraz systemy klasyfikacji statystycznej
 • VII. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
 • VIII. Jednoznaczne dowody naukowe i zasada ostrożności
 • IX. Cykl życia
 • X. Objęcie całego sektora
 • XI. Działalność wspomagająca i przejściowa
 • XII. Przejście na działalność bardziej zrównoważoną
 • XIII. Pozostałe kryteria
 • XIV. Przejście na czystą energię
 • XV. Wytwarzanie energii ze stałych paliw kopalnych
 • XVI. Zielona mobilność
 • XVII. Przegląd i zmiana aktów delegowanych
 • XVIII. Podsumowanie

Artykuł 20. [Platforma ds. zrównoważonego finansowania]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Skład Platformy ds. zrównoważonego finansowania
 • IV. Kompetencje Platformy ds. zrównoważonego finansowania
 • V. Prace Platformy ds. zrównoważonego finansowania
 • VI. Podsumowanie

Artykuł 21. [Właściwe organy]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Rozporządzenie 2019/2088
 • IV. Nadzór nad rynkiem finansowym
 • V. Współpraca organów
 • VI. Podsumowanie

Artykuł 22. [Środki i sankcje]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Efektywność Taksonomii
 • IV. Podsumowanie

Artykuł 23. [Wykonywanie przekazanych uprawnień]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Zakres temporalny
 • IV. Odwołanie uprawnień Komisji
 • V. Konsultacja z ekspertami
 • VI. Przekazanie aktu delegowanego do PE i Rady
 • VII. Sprzeciw PE lub Rady
 • VIII. Podsumowanie

Artykuł 24. [Grupa ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Kryteria techniczne
 • IV. Platforma ds. zrównoważonego finansowania
 • V. Zasady funkcjonowania Grupy ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania
 • VI. Podsumowanie

Rozdział III. Przepisy końcowe

Artykuł 25. (pominięty)

Artykuł 26. [Przegląd]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Techniczne kryteria kwalifikacji
 • IV. Kwalifikowanie danej działalności jako zgodnej z Taksonomią
 • V. Stosowanie definicji zrównoważonych środowiskowo inwestycji
 • VI. Przekierowywanie inwestycji prywatnych w stronę zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej
 • VII. Uczestnicy rynku finansowego
 • VIII. Rozszerzenie Taksonomii
 • IX. Skuteczność procedur doradczych
 • X. Podsumowanie

Artykuł 27. [Wejście w życie i stosowanie]

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Motywy
 • III. Cele środowiskowe
 • IV. Przepisy istniejące przed wejściem w życie Taksonomii
 • V. Podsumowanie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 294
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8291-257-9
 • EAN: 9788382912579
 • Kod serwisu: 00943800

Kategorie

Tagi