dr Paweł Litwiński

dr Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów; wykładowca Uniwersytetu SWPS i na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.

W przeszłości m.in. członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności w sporach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Chambers&Partners, Who's Who Legal, GDR 100, Rzeczpospolita, Polityka Insight).

Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarzy: „Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz" (Warszawa 2017), „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz" (Warszawa 2018), „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz" (Warszawa 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii: „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym" (Warszawa 2009), a także pozycji pt. „Prawo Internetu" (Warszawa 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji" (Warszawa 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne" (Warszawa 2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość" (Warszawa 2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania" (Warszawa 2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia" (Lublin 2007) oraz „Prawo umów elektronicznych" (Kraków 2006).