dr adw Paweł Litwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności ma bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i stanowiących ich konsekwencję w postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym Komentarza do RODO (C.H. Beck 2018), Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H. Beck 2009, II wyd. 2013; III wyd. 2015; IV wyd. 2016); wykładowca akademicki.