Wzory do pobrania

Przedsprzedaż

Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Wzory do pobrania

 • 249,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 czerwca 2023
Powiadomienie o premierze ›

Zbiór wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym. Każdy wzór zawiera szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, aktualne orzecznictwo oraz wzory pism do pobrania... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym.

Kolejne, 4. wydanie zostało wzbogacone o najnowsze orzecznictwo w zakresie tytułowej problematyki. Ponadto, uwzględniono w nim wszystkie zmiany legislacyjne dotyczące postępowania administracyjnego.

Publikacja została podzielona została na rozdziały takie jak:

 • właściwość organów (m.in. wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego);
 • strona (m.in. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony, wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pełnomocnictwo ogólne, szczególne, rodzajowe);
 • wezwania i terminy (m.in. wezwanie do udziału w czynności oględzin, wezwanie do złożenia wyjaśnień osobiście, wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia wyjaśnień, postanowienie o odmowie przywrócenia terminu, ponaglenie do organu prowadzącego postępowanie);
 • wszczęcie postępowania (wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości, wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu);
 • metryki, protokoły i adnotacje (m.in. protokół przesłuchania strony, świadka, biegłego, protokół oględzin miejsca, wniosek o zezwolenie na dołączenie do protokołu zeznań na piśmie);
 • postępowanie dowodowe i mediacyjne (m.in. wniosek o dopuszczenie dowodu, wniosek o przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu, postanowienie o dopuszczeniu dowodu, zaproszenie na mediację, oświadczenie o poddaniu się mediacji);
 • decyzje, postanowienia i ugody (m.in. decyzja administracyjna, postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, postanowienie o odroczeniu wydania decyzji, protokół zawarcia ugody przez strony)
 • odwołania i zażalenia (m.in. wniosek o wznowienie postępowania, decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania i orzeczeniu o istocie sprawy, decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji, decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji);
 • zaświadczenia, skargi i petycje oraz zawiadomienia (m.in. zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, petycja, skarga, zawiadomienie o niezałatwieniu wniosku w terminie);
 • opłaty i koszty postępowania (m.in. wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania, postanowienie o zwolnieniu z kosztów, decyzja o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej, decyzja o umorzeniu odsetek za zwłokę w całości).

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism. Ponadto, do każdego wzoru dodane zostało orzecznictwo w postaci tez, które mają związek ze stosowaniem poszczególnych wzorów w praktyce obrotu.

W książce uwzględniono najnowsze nowelizacje, które dotyczą ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności umożliwiającej regularne i legalne pozyskiwanie dochodów (zob. ustawa z 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, Dz.U. z 2023 r. poz. 803).

Publikacja pomoże Czytelnikowi znaleźć odpowiedzi na wszelkie nurtujące go pytania związane z tworzeniem pism w sprawach administracyjnych, które, poza spełnieniem ustawowych wymagań formalnych, powinny być ujęte w sposób syntetyczny i napisane zrozumiałym językiem.

Opracowanie skierowane jest do adwokatów, radców prawnych oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej. Ponadto przydatna okazać się może wszystkim osobom korzystającym z usług administracji publicznej.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Premiera: 30 czerwca 2023
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1200 g
 • ISBN: 978-83-8291-854-0
 • EAN: 9788382918540
 • Kod serwisu: 00983100

Kategorie

Tagi