r.pr. dr Kazimierz Pawlik

Radca prawny, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Autor ponad 300 artykułów i monografii z zakresu prawa samorządowego, prawa budowlanego, planowania przestrzennego i dostępu do informacji publicznej. W ramach indywidualnej praktyki prawniczej specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych, w szczególności w obsłudze procesów inwestycyjnych w budownictwie.