Przedsprzedaż

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w sektorze publicznym + wzory do pobrania

 • 169,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
10 czerwca 2024
Powiadomienie o premierze ›

Poradnik przedstawi zasady, na podstawie których pracodawca będący jednostką sektora publicznego powinien ustalić politykę szkoleniową dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uzyskiwania przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych... więcej ›

Opis książki

Podnoszenie kwalifikacji jest prawem, ale też i obowiązkiem pracowników sektora publicznego. Nowelizacja Kodeksu pracy, która miała miejsce w 2023 r., wprowadziła też nową instytucję w tym zakresie – szkolenia zawodowe, obowiązkowe dla pracowników, finansowane przez pracodawców. Te dwie instytucje prawne, choć w praktyce realizowane są w podobny sposób (poprzez pobieranie nauki, ćwiczenie umiejętności, uczestnictwo w różnych rodzajach szkoleń czy instruktaży, także online) różnią się jednak zasadniczo od siebie, zwłaszcza w zakresie uprawnień i obowiązków pracowników oraz zobowiązań pracodawców.

Książka prezentuje kompleksowe omówienie problematyki nie tylko podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, ale też i kwestie zdobywania przez nich wiedzy w inny sposób. Znajdują się w niej wskazówki i praktyczne przykłady, jak optymalnie wykorzystać możliwości organizowania lub finansowania takich szkoleń lub kursów, tak aby poniesione przez pracodawcę nakłady przyniosły mu również korzyści.

Publikacja zwraca szczególną uwagę na występującą w jednostkach publicznych konieczność rozdzielenia kwestii podnoszenia kwalifikacji przez pracowników od szkoleń zawodowych polecanych na podstawie art. 9413 KP. Podstawowym i najważniejszym argumentem przemawiającym za zapoznaniem się z tymi kwestiami i ich uregulowaniem w jednostce jest znacząca różnica w kosztach. Szkolenia zawodowe oraz szkolenia realizowane na polecenie pracodawcy oznaczają bowiem konieczność ponoszenia wszystkich kosztów przez pracodawcę, co jest istotne w kontekście gospodarowania środkami budżetowymi. W przypadku podnoszenia kwalifikacji przez pracowników istnieje większa swoboda w finansowaniu – nie wszystkie wydatki pracowników muszą być refundowane.

Problemem przy podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników jest kwestia rozliczania czasu pracy. Książka omawia ten temat, zwraca też uwagę na konsekwencje nowych przepisów przewidujących szkolenia zawodowe dla czasu pracy, co może przełożyć się na konieczność organizowania ich w godzinach pracy albo realizowania zobowiązań wobec pracowników związanych z godzinami nadliczbowymi.

Organizowanie szkoleń lub różnych form podnoszenia kwalifikacji może okazać się konieczne po wyborach samorządowych. Pojawiają się bowiem nowi pracownicy, którzy mogą zgłaszać potrzeby w zakresie poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Porządkowaniu kwestii szkoleń w jednostkach publicznych mogą służyć przepisy zakładowe, którymi mogą być regulaminy szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. Obecnie wprowadzenie regulaminów szkoleń pozwoli na uporządkowanie i rozgraniczenie kwestii szkoleń zawodowych i obowiązkowych od podnoszenia kwalifikacji.

Książka zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, m.in:

 • jakie są uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje,
 • co powinna zawierać umowa szkoleniowa,
 • jak przekazywać pracownikom propozycje szkoleń i kursów,
 • czy pracownik może uczyć się bez zgody swojego pracodawcy, a jeżeli tak, to jakie ma w takiej sytuacji uprawnienia.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Kiedy i w jakiej formie pracownicy mogą podnosić kwalifikacje?
 • Jak obecnie kwalifikuje się poszczególne stopnie wykształcenia?
 • Kiedy należy udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego, a kiedy – zwolnienia na naukę?
 • Co pracodawca może zaoferować pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje?
 • Jak rozliczyć godziny przeznaczone na naukę i zajęcia przy podnoszeniu kwalifikacji, a jak – przy szkoleniach zawodowych?
 • W jakim zakresie pracodawca powinien finansować szkolenia zawodowe?
 • Jakie konsekwencje poniesie pracownik, gdy odmówi uczestnictwa w szkoleniu, a jakie – gdy przerwie podnoszenie kwalifikacji?
 • Czego pracownik pobierający naukę może żądać od pracodawcy, gdy nie podnosi kwalifikacji, a zwłaszcza gdy uczy się bez zgody przełożonych?

Książka zawiera także przydatne wzory dokumentów, takie jak:

 • wzór informacji o warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem danych dotyczących szkoleń zawodowych,
 • wzór umowy o pracę zawierającej postanowienia dotyczące szkoleń,
 • wzór wniosku pracownika o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji,
 • wzór pisemnej zgody pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika,
 • wzór wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego,
 • wzór pisemnego polecenia odbycia szkolenia zawodowego przez pracownika,
 • wzór porozumienia dotyczącego zdobywania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności przez pracownika, niebędącego podnoszeniem kwalifikacji,
 • wzór umowy szkoleniowej,
 • wzór wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego lub zwolnienia od pracy w związku z uzupełnianiem wiedzy i pozyskiwaniem wiedzy przez pracownika,
 • wzór regulaminu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór regulaminu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
 • wzór umowy szkoleniowej,
 • wzór pisemnego polecenia odbycia szkolenia zawodowego przez pracownika,
 • wzór pisemnej zgody pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 10 czerwca 2024
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 660 g
 • ISBN: 978-83-8356-492-0
 • EAN: 9788383564920
 • Kod serwisu: 0A013400

Kategorie

Tagi