dr Adrian Malicki

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, radca prawny. Autor publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego) oraz prawa medycznego. Laureat VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego.