dr Jarosław Grykiel

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

10 20 Lista Siatka 1-4 z 4