Agata Kumpiałowska

Ekonomista, audytor wewnętrzny, wykładowca oraz trener Ministerstwa Finansów. Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz kierująca wieloosobowym stanowiskiem ds. audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny w Izbie Skarbowej w Białymstoku. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów (nr zaświadczenia 58/2004). W 2004 r. uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Od 2006 r. Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli i audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dedykowanych z zakresu przygotowania, wdrażania i realizacji kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem zarówno dla pracowników, jak i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie w Białymstoku i Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 r.