Agata Kumpiałowska

Ekonomista, audytor wewnętrzny, wykładowca oraz trener Ministerstwa Finansów. Obecnie dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz kierownik komórki audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów (nr zaświadczenia 58/2004). W 2004 r. uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06). Od 2006 r. prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli i audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, budżetu zadaniowego oraz dedykowanych z zakresu przygotowania, wdrażania i realizacji kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem zarówno dla pracowników, jak i dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie w Białymstoku i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia na dokonywanie oceny zgodności funkcji audytu wewnętrznego ze Standardami IIA – QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation). Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem", określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 r.