Bernadeta Dziedziak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2012 r. członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. W latach 2005–2011 skarbnik miasta i członek Komisji Finansów Związku Miast Polskich. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Współautorka m.in. komentarza do ustawy o finansach publicznych oraz vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego