Bernadeta Dziedziak

Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu podatków dla kadry kierowniczej oraz rachunkowości i finansów dla zaawansowanych. Od 2012 r. członek Kolegium RIO w Katowicach. W latach 2005–2011 skarbnik miasta, członek Komisji Finansów ZMP. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Współautorka m.in. komentarza do ustawy o finansach publicznych oraz vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.