Agnieszka Cwalina-Kowalewska

Adwokat z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwentka MBA. Prowadzi praktykę prawniczą w branży energetycznej od 2010 r., zarówno na rynku detalicznym energii elektrycznej i paliw gazowych, jak i w relacjach na rynku hurtowym. Jest aktywnym obserwatorem i uczestnikiem wdrożenia w Polsce regulacji dotyczących efektywności energetycznej oraz przejrzystości na hurtowym rynku energii. Od 2013 r. udziela się w Towarzystwie Obrotu Energią, będąc członkiem zwyczajnym i uczestnicząc w Grupie ds. Umów w ramach Zespołu ds. rynku detalicznego. W ramach tej Grupy brała udział w opracowaniu standardu Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-k) dla obrotu energią elektryczną na rynku gospodarstw domowych oraz ostatecznej treści i formy wprowadzanego na rynku Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej.

 • Prawo gospodarcze
  %
  Monografia stanowi podsumowanie V Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku – Prawo gospodarcze, która odbyła się 7.11.2019 r. Publikacja składa się z 16. artykułów z różnych...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Monografia stanowi podsumowanie V Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku – Prawo gospodarcze, która odbyła się 7.11.2019 r. Publikacja składa się z 16. artykułów z różnych...