Agnieszka Gliwińska

Doradca podatkowy, prawnik. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów podatkowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących restrukturyzacji spółek na gruncie podatków dochodowych i zagadnieniach z bieżącego doradztwa podatkowego. Realizuje kompleksowe projekty podatkowe dla polskich i zagranicznych klientów. Posiada doświadczenie w prawie handlowym. W 2016 r. uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Autorka i współautorka publikacji o tematyce podatkowej.