dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy, prof. UWr

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami prawa pracy, prawa pracowniczej twórczości wynalazczej oraz stosunkami zatrudnienia w sferze publicznej. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.