dr Agnieszka Guzewicz

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; autorka lub współautorka blisko trzydziestu publikacji naukowych w renomowanych polskich i zagranicznych wydawnictwach.