Agnieszka Anna Kania

Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (Szkoła Doktorska KUL), prawnik, asystent sędziego, absolwentka Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem norm kształtujących prawo cmentarne i administracyjnoprawną regulację wolności i praw człowieka. Ukończyła studium podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego i staż naukowy w ramach CREATE CST Toolkit Initiative na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w kancelariach prawniczych, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Urzędzie Skarbowym. Współautorka publikacji „System bezpieczeństwa w powiecie. Zagadnienia administracyjnoprawne" C.H.Beck 2023.