dr Agnieszka Sznajder

Doktor nauk prawnych, radca prawny, właściciel kancelarii Radcy Prawnego dr Agnieszka Sznajder z siedzibą w Rzeszowie - z wiodącą specjalizacją w zakresie prawa wodnego i wieloletnim, praktycznym doświadczeniem z zakresu prawnych aspektów gospodarowania wodami - w tym wydawania zgód wodnoprawnych, prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych, wydobycia kruszyw, naruszenia stosunków wodnych, opłat za usługi wodne, prowadzenia akwakultury, czy problematyki własności wód; prowadząca szkolenia z zakresu prawa wodnego, autorka publikacji naukowych oraz specjalistycznych tekstów w czasopismach branżowych.