Agnieszka Wierzchowska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zajmujący się nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.