Ryszard Adam Grytner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ma wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej i rządowej (1979–2002), m.in. pełnił funkcje sekretarza miasta oraz dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, ekspert w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji, autor wielu artykułów w zakresie informatyzacji, Prezes Zarządu firmy ABC PRO sp. z o.o. – wiodącego producenta systemów „elektronizacji prawa”.