dr Aleksandra Komar-Nalepa

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowego Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie; autorka licznych publikacji naukowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji praw podejrzanych i oskarżonych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz prowadzenia spraw z pogranicza prawa karnego i cywilnego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół problemów teoretycznych i praktycznych związanych z dowodzeniem w tzw. procesach poszlakowych, a także zagadnień leżących na styku prawa karnego i medycznego oraz farmaceutycznego.