dr Aleksandra Kuźnicka-Cholewa

Radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii; zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych związanych m.in. z naruszeniem patentów, innych praw na dobrach niematerialnych i zasad uczciwej konkurencji, a także wspiera firmy z różnych sektorów w opracowywaniu i wdrażaniu strategii ochrony własności intelektualnej, w tym przygotowuje i negocjuje złożone umowy dotyczące transferu technologii. Uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne nadany przez Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a jej praca naukowa skupia się na problematyce związanej z zawieraniem umów licencyjnych i egzekwowaniem patentów niezbędnych do wdrożenia standardów. Jest autorką kilku publikacji oraz prowadzi wyspecjalizowane wykłady i szkolenia tego zakresu. W latach 2018 – 2021 była członkiem grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej ds. licencjonowania i wyceny patentów niezbędnych do wdrożenia standardów.