dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca, prof. UEK

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych, rzecznik patentowy, ekonomista, trener biznesu, psychoterapeuta i psychotraumatolog. Doświadczenie kliniczne w zakresie psychoterapii zdobywała m.in. w szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Ukończyła studia prawnicze i ekonomiczne na poziomie studiów doktoranckich, odbyła dwie aplikacje prawnicze. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej i multidyscyplinarnych badań nad prawem. Zrealizowała kilkadziesiąt szkoleń i projektów dla otoczenia gospodarczego i instytucji. Laureatka konkursów NCN. Brała też udział w programach badawczych międzynarodowych i krajowych.