sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz

Pracownik warszawskiej SHG oraz praktyk z NSA oraz GUNB.