sędzia NSA w st. spocz. Alicja Plucińska-Filipowicz

Pracownik warszawskiej SHG oraz praktyk z NSA oraz GUNB.