Andrzej Bielecki

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Instytutu Historii Prawa. W działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką reasekuracji ubezpieczeń majątkowych, prawem ubezpieczeniowym, prawem zobowiązań – w szczególności problematyką umów cywilnych w działalności administracji, prawem samorządu terytorialnego i prawem administracyjnym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.