RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


    
    
    dr Dariusz Szafrański

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką administracyjnego prawa gospodarczego i prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Był pracownikiem Departamentu Reformy Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów, członkiem Komisji Prawnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora oraz Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Arbiter i członek prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN rozpatrującego sprawy dotyczące sporów majątkowych pomiędzy członkami PZPN, zawodnikami, menedżerami i trenerami. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji.

10 20 Lista Siatka 1-2 z 2