dr hab. Dariusz Szafrański

Doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego). Od 1995 r. wykładowca w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, gdzie w latach 2005–2007 pełnił funkcję Prodziekana. Zajmuje się problematyką działalności gospodarczej, w tym z udziałem inwestorów zagranicznych, oraz ochrony konkurencji (w aspekcie prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej). Autor (współautor) kilkudziesięciu  publikacji naukowych.