Andrzej Bielski

Prawnik, pracownik samorządowy. W Urzędzie Miasta Krakowa zajmował stanowisko kierownika Oddziału Windykacji, zastępcy Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat, głównego specjalisty w Biurze Skarbnika. Jego aktywność zawodowa i zainteresowania dotyczą m.in. zagadnień związanych z gromadzeniem dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego i obejmują zarówno należności publicznoprawne, jak i o charakterze cywilnoprawnym. Z zakresu egzekucji administracyjnej dochodów gmin, jak i windykacji należności cywilnoprawnych od 15 lat prowadzi szkolenia pracowników urzędów gmin, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, a także wysoką oceną jej uczestników.