prof. dr hab. Andrzej Skoczylas

Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz członek Biura Orzecznictwa NSA, autor ponad 100 opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów i glos).