Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 339,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

NAJOBSZERNIEJSZY KOMENTARZ DO USTAWY ZASADNICZEJ Wydawnictwo C.H.Beck od ponad 20 lat z zaangażowaniem i przy wsparciu wybitnych ekspertów tworzy komentarze dopasowane do potrzeb oraz specjalizacji prawników. Opublikowaliśmy ponad 400 tytułów cenionych przez naszych... więcej ›

Opis książki

NAJOBSZERNIEJSZY KOMENTARZ DO USTAWY ZASADNICZEJ

Wydawnictwo C.H.Beck od ponad 20 lat z zaangażowaniem i przy wsparciu wybitnych ekspertów tworzy komentarze dopasowane do potrzeb oraz specjalizacji prawników. Opublikowaliśmy ponad 400 tytułów cenionych przez naszych klientów. Wiemy jak ważny jest dostęp do aktualnej wiedzy oraz trafna interpretacja przepisów, która zapewnia skuteczność w codziennej praktyce.

Dwutomowy Komentarz do Konstytucji RP pod redakcją naukową prof. Marka Safjana oraz prof. Leszka Boska, liczący blisko 4000 stron, to dzieło, nad którym prace trwały 6 lat – biorąc pod uwagę zarówno samo tworzenie zespołu autorskiego liczącego 65 komentatorów oraz pisanie dzieła.

Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie powoływanego orzecznictwa sądów. Stanowi zatem niezbędne narzędzie dla rozstrzygania problemów konstytucyjności pojawiających się w praktyce prawniczej.

Niniejsze działo zostało napisane przez znakomite grono Redaktorów i Autorów. W zależności od tematyki poruszanej w konkretnych przepisach wśród komentatorów, oprócz specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego, znajdują się również specjaliści z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, ochrony środowiska itp., co daje gwarancję wysokiego waloru praktyczności komentarza. Redaktorzy i Autorzy są nie tylko wybitnymi przedstawicielami doktryny, ale także praktykami: sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, dzięki czemu komentarz skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy na co dzień prowadzą praktykę prawniczą i stykają się w swojej pracy z problemami konstytucyjności prawa.

DZIĘKI KOMENTARZOWI:

 • Zapoznasz się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej
 • Poznasz najbardziej aktualny stan prawny
 • Sprawdzisz najnowsze i najważniejsze orzecznictwo oraz dorobek doktryny

Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86 obejmuje kompleksowe omówienie dwóch pierwszych rozdziałów oraz preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Dzieło pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej; uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny oraz najnowsze i najważniejsze orzecznictwo sądów polskich i UE, a także dorobek doktryny.

W Rozdziale I. (art. 1–29) Autorzy w wyczerpujący sposób omawiają zasady ustrojowe państwa, m.in.: demokratycznego państwa prawa, praworządności, wolności zrzeszania się, nadrzędności norm konstytucyjnych, przestrzegania prawa międzynarodowego, ochrony własności i prawa do dziedziczenia, wolności prasy i innych środków przekazu.

Rozdział II. (art. 30–86) Prawa i obowiązki człowieka i obywatela dotyczy następujących kwestii:

 • zasad ogólnych m.in.: nienaruszalności i poszanowania godności człowieka, poszanowania i ochrony wolności człowieka, zakaz dyskryminacji jednostki, równouprawnienia płci, prawo do korzystania z praw i wolności konstytucyjnych;
 • wolności i praw osobistych m.in.: prawo do ochrony życia, zakaz poniżającego traktowania, gwarancja nietykalności i wolności osobistej, zasada nieuchronności odpowiedzialności karnej, prawo do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, zasada jawności postępowania, zasada ochrony życia prywatnego, zasada wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się, wolność słowa;
 • wolności i praw politycznych m.in.: wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej, prawo do udziału w referendum, prawo do składania petycji, wniosków i skarg;
 • wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych m.in.: prawo do własności, wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do ochrony zdrowia, pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, ochrona konsumentów, użytkowników i najemców;
 • środki ochrony wolności i praw m.in.: prawo do odszkodowania za bezprawne działanie organów państwa, prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji, prawo do skargi konstytucyjnej oraz prawo do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • obowiązki m.in.: obowiązki podatkowe, obowiązek przestrzegania prawa, obowiązek ochrony RP, obowiązek dbania o środowisko.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy na co dzień prowadzą praktykę prawniczą i stykają się w swojej pracy z problemami konstytucyjności prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jak i również aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, pracowników administracji oraz pracowników naukowych.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa do 30 grudnia 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu wykroczeń,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Kodeksu pracy,
 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Kodeksu wyborczego,
 • Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Ustawy o obywatelstwie polskim,
 • Ustawy o cudzoziemcach,
 • Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
 • Ustawy o języku polskim,
 • Ustawy o służbie cywilnej,
 • Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
 • Ustawy o ochronie granicy państwowej,
 • Ustawy o działach administracji rządowej,
 • Ustawy o systemie oświaty,
 • Ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawy o petycjach,
 • Ustawy o pomocy społecznej,
 • Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 • Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • Prawa prasowego,
 • Prawa ochrony środowiska,
 • Ustawy o dostępie informacji publicznej.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2016
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1952
 • Waga: 2500 g
 • ISBN: 978-83-255-7365-2
 • EAN: 9788325573652
 • Kod serwisu: 00621900

Tagi