SSO dr hab. Aneta Łazarska

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, uczelnia Łazarskiego.