SSO dr hab. Aneta Łazarska

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, autorka kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa procesowego cywilnego, ustrojowego, w tym trzech monografii