dr hab. Tomasz Szanciło, prof. EWSPA

Sędzia Sądu Najwyższego, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.