dr Anna Chodorowska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz innych dziedzin prawa. Jej naukowe zainteresowania skupiają się przede wszystkim na problematyce przestępstw seksualnych.