r.pr. Anna Dąbrowska

Radca prawny; specjalizuje się w praktyce prawa zamówień publicznych, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji na potrzeby postępowań, reprezentowania wykonawców przed KIO, sądami okręgowymi oraz w postępowaniach arbitrażowych.