Anna Grochowska-Wasilewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie.