Anna Kornecka

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej- edycja II". W latach 2011-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doświadczony wykładowca i autorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Prowadziła kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą i doradztwem z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Obecnie manager w branży inwestycji biznesowych.