dr hab. Anna Ostrowska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w latach 2005-2018 – członek Kolegium RIO w Białymstoku oraz członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku, obecnie - członek Kolegium RIO w Katowicach, autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego samorządu terytorialnego.