SSO Anna Szymańska-Grodzka

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.