dr Anna Wolak-Danecka

Doktor nauk prawnych. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.