Arkadiusz Babczuk

Autor to wybitny znawca tematyki finansów publicznych (doktorat Skarbowe papiery wartościowe jako instrument zarządzania długiem publicznym; członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej; pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.