Teksty ustaw

Zbiory tekstów ustaw z najnowszym stanem prawnym.

  • EDYCJA PRAWA PRACY. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych
    Przedsprzedaż
    Praktyczny zbiór 53 aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Stan prawny: kwiecień 2023 r. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian, registry oraz aktualizację...
    DARMOWA WYSYŁKA
    Premiera: 16 maja 2023
    Seria: Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    85,00 zł
    Praktyczny zbiór 53 aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Stan prawny: kwiecień 2023 r. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian, registry oraz aktualizację...
  • KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące
    Przedsprzedaż
    Publikacja zawiera: Kodeks pracy, Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Ustawa o dniach wolnych od pracy, Ustawa o organizacjach pracodawców, Ustawa o związkach zawodowych, Ustawa o...
    Premiera: 12 maja 2023
    Seria: Teksty Ustaw Becka
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    49,00 zł
    Publikacja zawiera: Kodeks pracy, Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Ustawa o dniach wolnych od pracy, Ustawa o organizacjach pracodawców, Ustawa o związkach zawodowych, Ustawa o...
  • PAKIET: Edycja: cywilna, karna, handlowa, administracyjna, prawa pracy
    %
    Pakiet Przedsprzedaż
    Pakiet kompleksowych zbiorów aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
    DARMOWA WYSYŁKA
    Premiera: 16 maja 2023
    Seria: Pakiety
    Rok wydania: 2022-2023 | Wersja: Druk
    356,15 zł
    419,00 zł
    Najniższa cena: 419,00 zł
    Pakiet kompleksowych zbiorów aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  • Prawo o adwokaturze
    Przedsprzedaż
    Książka zawiera: Ustawę Prawo o adwokaturze, Ustawę o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, Założenia programowe, Regulaminy, Obwieszczenia,...
    Premiera: 14 kwietnia 2023
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    39,00 zł
    Książka zawiera: Ustawę Prawo o adwokaturze, Ustawę o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, Założenia programowe, Regulaminy, Obwieszczenia,...
  • Prawo samorządu radcowskiego
    Przedsprzedaż
    Książka zawiera: Ustawę o radcach prawnych, Obwieszczenia, uchwały i rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od...
    Premiera: 17 kwietnia 2023
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    39,00 zł
    Książka zawiera: Ustawę o radcach prawnych, Obwieszczenia, uchwały i rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od...
  • KPA. PPSA. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
    Przedsprzedaż
    Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r.,...
    Premiera: 6 kwietnia 2023
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    15,00 zł
    Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r.,...
  • Ubezpieczenia społeczne
    Nowość
    Publikacja zawiera m.in.: Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, 13 rozporządzeń, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    39,00 zł
    Publikacja zawiera m.in.: Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, 13 rozporządzeń, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od...
  • Ochrona danych osobowych. RODO
    Nowość
    Stan prawny: 20 lutego 2023 r. Książka zawiera: Ustawę o ochronie danych osobowych, Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    39,00 zł
    Stan prawny: 20 lutego 2023 r. Książka zawiera: Ustawę o ochronie danych osobowych, Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu...
  • Ustawa o Policji
    Nowość
    Stan prawny: 2 marca 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o Policji, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    29,00 zł
    Stan prawny: 2 marca 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o Policji, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian...
  • KRO. PrASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego
    Nowość
    Kieszonkowy zbiór przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego. Publikacja zawiera przypisy od redakcji, czytelne hasła oraz indeks rzeczowy.
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    19,00 zł
    Kieszonkowy zbiór przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego. Publikacja zawiera przypisy od redakcji, czytelne hasła oraz indeks rzeczowy.
  • KP. Kodeks pracy
    Nowość
    Kieszonkowy tekst ustawy - Kodeks pracy. Publikacja zawiera przypisy od redakcji, czytelne hasła oraz indeks rzeczowy.
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    15,00 zł
    Kieszonkowy tekst ustawy - Kodeks pracy. Publikacja zawiera przypisy od redakcji, czytelne hasła oraz indeks rzeczowy.
  • Prawo autorskie i prasowe
    Nowość
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Tekst ustawy Prawo prasowe, Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    25,00 zł
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Tekst ustawy Prawo prasowe, Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami...
  • Prawo mieszkaniowe
    Nowość
    Kompleksowy zbiór przepisów dotyczących prawa mieszkaniowego. Publikacja zawiera 9 aktów prawnych oraz indeks rzeczowy. 
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    39,00 zł
    Kompleksowy zbiór przepisów dotyczących prawa mieszkaniowego. Publikacja zawiera 9 aktów prawnych oraz indeks rzeczowy. 
  • Prawo restrukturyzacyjne
    Nowość
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, Indeks...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    23,00 zł
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, Indeks...
  • Prawo własności przemysłowej
    Nowość
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo własności przemysłowej, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    23,00 zł
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo własności przemysłowej, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie...
  • Prawo zamówień publicznych
    Nowość
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo zamówień publicznych, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    23,00 zł
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo zamówień publicznych, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje...
  • Kodeks drogowy
    Nowość
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    35,00 zł
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych...
  • Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach
    Nowość
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Ustawę o rachunkowości, Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    23,00 zł
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Ustawę o rachunkowości, Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje...
  • Karta Nauczyciela
    Nowość
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Karta Nauczyciela, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian...
    Seria: Twoje Prawo
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    20,00 zł
    Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Karta Nauczyciela, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian...
  • KPK. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
    Nowość
    Stan prawny: 20 stycznia 2023 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 14.3.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), 14.12.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600),...
    Seria: Teksty Ustaw Becka
    Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
    55,00 zł
    Stan prawny: 20 stycznia 2023 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 14.3.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), 14.12.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600),...