rz.p. r.pr. dr Arkadiusz Michalak

Radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney, absolwent i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H.Grocjusza w Krakowie. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (2008 r.) i współautor komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (2010 r.).