dr Arleta Nerka

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych na uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Członek Rady Programowej rocznika Krytyka Prawa; członek Rady Programowej kwartalnika ABI EXPERT. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Referentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych i prawu pracy. Trener szkoleniowy z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.