dr r.pr. Marlena Sakowska-Baryła

Partner w jednej z wiodących kancelarii prawnych; adiunkt w Społecznej Akademii Nauk; redaktor naczelna kwartalnika ABI EXPERT. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach i debatach oraz branżowych seminariach. Wykłada na kilku wyższych uczelniach. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji, w tym monografii: Prawo do ochrony danych osobowych (2015), Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych (2014), współautorką komentarza Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2017) oraz redaktorem naukowym m.in. książki Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo (2017).

 • Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data
  15% taniej
  Promocja
  Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
  109,65 zł 129,00 zł
  Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W...
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz
  15% taniej
  Promocja
  W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  152,15 zł 179,00 zł
  W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym...
 • Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość
  15% taniej
  Promocja
  Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jednostek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dyskusję na temat granic ochrony...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  84,15 zł 99,00 zł
  Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jednostek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dyskusję na temat granic ochrony...
 • INTERNET. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach
  15% taniej
  Promocja
  "...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowiek może stać się nagi i bosy, bez liścia figowego, gdy da się uwieść swobodzie cyberprzestrzeni. Zawsze ta zabawa w policjanta i...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2013 | Wersja: Druk, PDF
  84,15 zł 99,00 zł
  "...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowiek może stać się nagi i bosy, bez liścia figowego, gdy da się uwieść swobodzie cyberprzestrzeni. Zawsze ta zabawa w policjanta i...