dr r.pr. Marlena Sakowska-Baryła

Partner w jednej z wiodących kancelarii prawnych; adiunkt w Społecznej Akademii Nauk; redaktor naczelna kwartalnika ABI EXPERT. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach i debatach oraz branżowych seminariach. Wykłada na kilku wyższych uczelniach. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji, w tym monografii: Prawo do ochrony danych osobowych (2015), Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych (2014), współautorką komentarza Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2017) oraz redaktorem naukowym m.in. książki Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo (2017).