dr hab. Artur Nowacki, prof. UW

dr hab. Artur Nowacki, prof. UW

Pracownik Katedry Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym przede wszystkim prawa spółek. Od prawie 20 lat zajmuje się naukowo, ale także w praktyce jako radca prawny, problematyką prawa spółek.