dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Radca prawny; pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (od 2009 r.); w latach 2002-2009 pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w szczególności w prawie spółek.