dr Barbara Jelonek

Doktor nauk prawnych, adwokat, mediator, ekspertka Pracowni Badań Orientalnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie zatrudniona na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej.