Bartłomiej P. Wróblewski

Ukończył prawo w Poznaniu (2000), studia prawa porównawczego w Bonn (2003) i studia doktoranckie w Poznaniu (2009). Pracował jako asystent w Instytucie Zachodnim (2000-09) oraz główny specjalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP (2010). Obecnie kieruje Katedrą Prawa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Opublikował między innymi: „Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland” (Baden-Baden 2005) oraz „Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne” (Poznań 2005).”