dr Bartosz Kołaczkowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt z Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o  Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.